Arvomme

Räätälöityjä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja | Salo

Kotihoito Merivireen arvomaailma:

 • Kunnioitamme asiakkaamme itsemääräämisoikeutta kaikissa häntä koskevissa asioissa ja laadimme hoito- ja palvelusuhteen aina asiakaslähtöisesti yhdessä aisiakkaan, omaisen tai läheisen kanssa. Tämä käynti on asiakkaalle maksuton.
 • Asiakas voi luottaa saavansa palvelut luvatussa ajassa.
 • Olemme aina yhteistyökykyisiä omaisten ja eri tahojen kanssa.
 • Merivireen arvomaailmaa edelleen
  • asiakkaan kunnioitus ja empaattisuus
  • toiminnan eettinen pohja
  • ammatillisuus
  • positiivisuus ja ystävällisyys
  • hyvä, hellä hoito
  • turvallisuus ja asiakkaan turvallisuudentunne hoitosuhteessa
  • tasa-arvoisuus asiakassuhteissa
  • hoitosuhteen luottamuksellisuus
 • Yrityksemme toiminta on läpinäkyvää niin toimintatapoihin kuin yrityksen arvomaailmaan liittyen. 
 • Kehitämme kotihoitotoimintaa kuunnellen myös asiakkaiden ja omaisten " ääntä".

Kotihoito Merivireen sopimusehdot:

 • Kotihoito Merivireen henkilökunta on sitoutunut noudattamaan vaitiolovelvollisuutta asiakkaiden asioissa. Asia on kirjattu henkilöstön työsopimuksiin.
 • Hoiva- ja palvelusopimus voidaan tehdä toistaiseksi, kertaluonteiseksi tai määräaikaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva hoito- ja palvelusopimuksen irtisanomisaika on viikko puolin ja toisin.
 • Kilometrikorvausta ei veloiteta Salon kaupungin keskustan alueella. Taajama-alueen ulkopuolelle mentäessä korvaus on 0.45 euroa per kilometri.
 • Asiakashintojen tarkistuksesta ilmoitamme kuukautta ennen voimaantuloa.
 • Kotihoitopalvelut laskutetaan kaikilta asiakkailta seuraavan kuukauden ensimmäisellä viikolla maksuehdoin 14 päivää netto.
 • Merivire käyttää Anders Managerilta Oy:ltä ostettua laskutusohjelmaa. Reskontraseurantaa tekee Anders Manager. Erääntyneestä laskusta peritään 5 euron huomautuskulut.
 • Laskujen perintä on ulkoistettu Pappila & Penkala Groupille.
 • Tarkemmat sopimusehdot sekä hoivapalvelujen kustannukset käydään läpi asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa hoiva- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa. Sopimuskäynti on asiakkaalle maksuton.

Ota yhteyttä!